17. – 18.6.2017 10:00 – 17:00 – Vědomá a podvědomá komunikace

Prožitkový workshop zaměřený na celkový projev osobnosti.

Způsob jednání většiny z nás je založen na dlouhodobých návycích a změna vyžaduje velké úsilí. Pravda je, že se lidé mohou změnit. Bohužel vypitím zázračného lektvaru to nejde. Poznání sebe sama a zdravá sebereflexe jsou obrovským krokem vpřed.

Vědomá komunikace je nenahraditelnou dovedností, jak utvářet ve svém životě jasnost a lehkost, jak předcházet nedorozumění a mylným domněnkám. S tímto uvědoměním dokážeme lépe vyjádřit to, oč nám skutečně jde, nikoliv to, co za nás podvědomá mysl říká v meziřádcích. A to platí i naopak v interakci s druhými. Lépe rozumíme, ale i lépe čteme mezi řádky, o co skutečně v komunikaci jde a tím pádem jsme schopni jasně reagovat.

Více informací naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

Love brain


4.5.2017 16:30 – 22:00 – Sebekoučink – SPIRITUALITA

Prožitkový workshop zaměřený na vyšší vědomí života.

Zajímáte se o hlubší smysl bytí? Hledáte hlubší smysl svého života? Chcete pochopit, proč se nám dějí v životě „dle norem nazvaných“ špatné věci? Pak Vás pravděpodobně kroky zavedou na tento workshop. Spiritualita je čistě o bytí v té nejryzejší podobě sebe sama. 

Každý den, každý moment jsem ovlivňováni mnoha faktory, které utváří náš život. Den za dnem jdeme po cestě svého osudu a činíme rozhodnutí, která nás přivádí na určitá místa, mezi určité lidi a v průběhu toho všeho prožíváme svým vnitřním světem svět vnější. Často se ptáme sami sebe, co mám udělat, abych …. Často se dostáváme do situace, kdy je každá rada nad zlato …. Jak často chceš, aby se vše vyřešilo mávnutím kouzelného proutku? Ano, stav ideál, ale nikdo jiný ten proutek nemůže držet, než-li ty.

Více informací naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

img_3263

 


27.4.2017 8:30 – Jak získat grant přímo z Bruselu

Hodila by se Vašemu nápadu či projektu, kdyby mohl startovat o více než milion korun bohatší? Potom rozhodně zavítejte na seminář „Jak získat grant přímo z Bruselu“, kde Vám Evropský hodnotitel a úspěšný realizátor grantů z Bruselu prozradí jak na to. Získáte možnost podívat se pod pokličku grantů, které jsou dostupné všem dobrým nápadům. Děláte aplikace, pracujete s lidmi, chcete inovovat nebo dát život jedinečné myšlence? Tak to se uvidíme v COWO Brno 27. 4. 2017 od 8:30. A ještě předtím se registrujte na www.grantyzbruselu.cz!


 

26. – 27.4.2017 16:30 – 22:00 – Sebekoučink pro ŽENY

Prožitkový workshop čistě na ženské téma.

Úspěšná žena = šťastná žena, nastolení rovnováhy mezi pracující ženou, partnerkou a ženou, která si užívá života. Každá jsme jiná, každá máme svou osobitou esenci, která je originální. Jak najít harmonii v této chemii? Jak porozumět tomu, proč někdy křičíme či pláčeme, aniž bychom věděly? Co se skrývá za skutečností, že některé ženy jsou jako ryby ve vodě v obchodních jednání a naopak jiným ženám se svírá žaludek při této představě a dávají přednost uvolněnému ženskému kolektivu? Co dělá ženu přitažlivou? Proč si některé z nás hrály s autíčky a v dospělosti nosí raději kalhoty?

A co je nejdůležitější? … nejvíce ze všeho je rozhodující míra vnitřního pocitu naplnění, pocitu štěstí a radosti. Vše je o napojení se ke své tvořivé síle, která nás podporuje zvládat vše, co chceme.

Více informací naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

VK_BG_03_1900x1267


26.4.2017 – Kurz: Dlouhodobý marketing

Vytvořte jednu fungující strategii, která bude prodávat.

Více na: https://www.danielnytra.cz/kurz-dlouhodoby-marketing/

nebo můžete kontaktovat přímo lektora: https://twitter.com/nytradanielhttps://www.facebook.com/nytra.daniel

 

20.4.2017 16:30 – 22:00 – Sebekoučink – ZDRAVÍ

Prožitkový workshop věnovaný celkové vitální kondici.

Klidná mysl souvisí s pevným zdravím a celkovým psychickým a fyzickým stavem. Nebo pevné zdraví souvisí s klidnou myslí? Ať tak či tak, shodneme se na tom, že ve zdravém těle sídlí zdraví duch a opačně. My sami skutečně můžeme ovlivnit naši zdravotní kondici pomocí uvědomělé mysli. Řekni mi, co tě bolí a já ti řeknu, jak žiješ. To platí v případě, když spojíme životní styl s výsledným zdravotním stavem.

Je dáno, že psychosomatika je mocná, odborníci udávají, že až 95% nemocí je zapříčiněných psychikou. Jak preventivně pečovat o své zdraví, jak porozumět přirozené léčivé inteligenci svého těla? Poznání hledejte právě na tomto workshopu.

Účast na workshopu v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, slouží výhradně jako alternativní a nezávazný zdroj informací.

Více informací naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

clanok_foto_44.jpg


18.04.2017 17:00 – Nevyznáte se v etiketách potravin? 

Jste neustále v obchodě ztraceni? Už Vás to nebaví a pořád kupujete to stejné? Kde je vlastně lepší nakupovat? A co? Jednou pro vždy s těmito otázkami skončete!

Ing. Hana Střítecká, PhD. „živě v Brně!“

A Vy? Máte jedinečnou možnost se s touto osobností potkat osobně, zeptat se jí a konečně dostat odpovědi na Vaše otázky.

Zaplatíte 200Kč a ušetříte mnohem více na potravinách při nákupu.

Ing. Hana Střítecká, PhD. Je registrovaný nutriční terapeut a registrovaný pracovník v ochraně veřejného zdraví. Odborný garant a spoluautor kritérií pro hodnocení kvalit potravin občanského sdružení Zdravá potravina, členka několika českých i zahraničních odborných společností (Společnost pro výživu, Obezitologická společnost, Člen výboru aliance výživových poradců, dietolog klinických studií Centra pro poruchy výživy). Hanka je vysokoškolský pedagog a lektor kurzů zaměřených na výživu člověka. Snaží se zvyšovat povědomí běžné populace o problémech spojených s obezitou nebo jak se orientovat v nabídce potravin tak, aby si člověk zvolil tu nejkvalitnější a nejzdravější. Přednáší na konferencích, zúčastňuje se odborných seminářů a přednášek, píše odborné publikace a články.

Hanka Vám bude k dispozici celé dvě hodiny. Přednáška trvá 90minut + 30minut diskuze.

Více informací na: http://zdravesterezou.cz/seminar-ii/


 

6.4.2017 9:00 – 14:00 – Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí – úvod do problematiky

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o sociálně-právní ochrany dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, které spočívají především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka. OSPOD tak vystupují nejen v postavení sociálních pracovníků s působností danou zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona o sociálních službách, ale také jako účastníci soudního řízení v péči soudu o nezletilé. S tím souvisí potřebná znalost příslušných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních ve spojení se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanského zákoníku a příslušné judikatury, o to víc to platí v současnosti, kdy jsou tyto a další právní předpisy nové nebo výrazně novelizované.

Více na: http://www.ipsum.cz/informace/17182


 

4.4.2017 9:00 – 14:00 – Veřejná zakázka malého rozsahu – zásady pro zadání

Seminář je určen pro zadavatele veřejných zakázek malého rozsahu.

Obsah semináře:

 • veřejná zakázka malého rozsahu (novinky v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)
 • uživatelská podpora pro zadávání
 • zásady zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
 • regulace interních postupů zadavatele pro zadávání veřejné zakázky malého rozsahu (výběr dodavatele na základě kvalifikace a hodnocení nabídek)
 • zadávací dokumentace (nastavení předmětu veřejné zakázky v návaznosti na volbu zadávacího postupu a naplnění potřeby zadavatele)
 • možné postupy zadávání veřejné zakázky malého rozsahu: přímé zadání, uzavřená výzva, otevřená výzva
 • elektronizace zadávání veřejné zakázky malého rozsahu
 • uveřejňovací povinnosti související s veřejnou zakázkou malého rozsahu

jak postupovat když … nestandardní situace při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu

Více informací na: http://www.ipsum.cz/informace/17181


31.3.2017 17:00 – I VY MŮŽETE VYPADAT DOBŘE – Typologie postavy, barevná typologie

Více informací na: http://zdravesterezou.cz/

Zobrazování obrázku Leták - I Vy můžete vypadat dobře.jpg


30.3.2017 – 9:00 – 14:00 – Úvod do znalosti práva při výkonu sociální práce

Seminář je určen všem pracovníkům v sociálních službách a úředníkům územních samosprávných celků, působících na poli sociálních služeb (pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníků a vedoucím pracovníkům).

Cíl programu – Pracovníci získají základní znalosti právní problematiky pro výkon své profese a poskytování kvality péče.

Obsah semináře:
•Na co má zaměstnavatel a zaměstnanec právo ze zákoníku práce při poskytování služby
•Míra odpovědnosti pracovníka sociální služby za klienta (zdravého, postiženého, částečně omezeného či úplně  zbaveného k právním úkonům)
•Spolupráce s opatrovníkem (k jaké činnosti v sociální službě ho potřebuji)
•Veřejný opatrovník versus rodinný příslušník – opatrovník
• Závěr: Shrnutí, diskuse

Více informací zde: http://www.ipsum.cz/informace/17180


 

29. – 30.3.2017 16:30 – 22:00 – Sebekoučink – KARIÉRA

Prožitkový workshop zaměřený na budování naplňující profesní kariéry.

Není náhoda, že některým do cesty přichází úspěch, jistota a druhým pády, pesimismus. Proč se tak děje a na základě čeho si v oblasti kariéry voláme dané situace a prožitky? Jak souvisí otázka životního poslání s úspěšnou a naplňující kariérou? A jak je to s tvrzením, dělej, co tě baví? Odpovědi, motivaci a inspiraci načerpáte během workshopu.

Jisté je, když nalezneme pracovní naplnění vycházející z hloubky naší duše, je to štěstí, je to dar uplatnit naše talenty, které přináší naplnění nejen nám, ale i ostatním.

Více informací na: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

Sebekoučink_kariéra


23.3.2017 15:00 – 20:00 – Minutový řečník

Více informací se můžete dozvědět na: http://minutovyrecnik.cz/


 

22. – 23.3.2017 16:30 – 22:00 – Sebekoučink – VZTAHY

Prožitkový workshop zaměřený na budování harmonie v partnerském vztahu.

Přijít může úplně každý, kdo stojí o to, aby se dozvěděl více, jak posílit partnerský vztah. Jakýkoli vztah je především o nás samotných. Pokud neznáme sami sebe, je těžké nacházet harmonii v partnerství. Je dobré vědět, co nechceme. Důležitější je ovšem vědět, jaký vztah vlastně chceme žít. Kdo to je, kdo nás udělá šťastnými? Vztah je o dvou samostatných jednotkách, které tvoří celek. Jak to dělají ty páry, kterým celek funguje dokonale? Jaké vyšší zákony ovlivňují tento chod a plynulost ve vztahu?

Láska ve vztahu je křehká nevinnost uložená v srdci obou partnerů. Vše má svůj vývoj. I láska se vyvíjí a v každém dalším období žádá svou vlastní výživu. Bez péče nic nevydrží. S ohledem na fakt, že partnerství nám dává tolik, měli bychom věnovat pozornost o jeho péči.

Workshop je postaven tak, aby skutečně každý si odnesl maximum poznání a inspirace.

Více naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/

img_3334


17. – 19.3.2017 – Kiwi.com Python víkend 

Zlepšete své programovací schopnosti v rámci jednoho víkendu!

Více informací na: https://pythonvikend.kiwi.com/


 

ŽENSKÝ LEADERSHIP SRDCEM

5ti modulový program

„Dobrý lídr je spojen se svou duší … . Stát se leadrem je nejzásadnější volbou, jakou člověk může učinit – je to rozhodnutí vystoupit ze tmy na světlo. “ – Deepak Chopra

Leadership je jedním z nekonečné řady termínů, který se objevuje v souvislosti s obchodním prostředím, vedením lidí, firemní kulturou, manažerskými schopnostmi či strategií úspěchu atd. Přesná definice by byla pravděpodobně odlišná od jednotlivce. LEADER je pojem, který už sám o sobě má zvučný podtón. Již na podvědomé úrovni vytváří tento výraz, díky společnosti vytvořené představě, obraz muže, který vede …..

A to je přesně ten důvod, proč vznikl tento unikátní program. Je určen všem ženám, které vedou, organizují a nesou poslání LEADERa. Ženy na manažerských pozicích pracují ve světě s převažující mužskou složkou a mají tendenci vyrovnávat mnohdy silně „konkurenční“ (čistě mužská energie) prostředí vysokým nasazením, které je, bohužel, v konfliktu s přirozenou ženskou složkou „sdílení“.

Termíny: časově vždy každý den od 10,00 do 17,00 hodin

  • 8. – 9. dubna 2017
  • 13. – 14. května 2017
  • 24. – 25. června 2017
  • 15. – 16. července 2017
  • 12. – 13. srpna 2017

Cena: 24 000 Kč + dárek luxusní kosmetické ošetření

Odkaz na web: http://www.veronikakovarova.cz/zensky-leadership-srdcem/


 

Přirozený time-management
Naučte se řídit čas v souladu se sebou

6 setkání / 2 lektoři / 10 účastníků /
čtvrtky 17.30 – 20.00 hod. / 2., 9., 16., 23. a 30. března a 6. dubna 2017

Kurz zaměřený na rozvoj vašeho přirozeného přístupu k řízení času:
Vyzkoušíte si různé techniky a úrovně plánování času
Zjistíte, jak zacházet se svými silnými i slabými stránkami v řízení času
Najdete způsob, jak dostat do svého života více toho, co je pro vás skutečně důležité
Objevíte, jak si během dne lépe udržet energii
Vyzkoušíte si, jak lépe zacházet se setresem
Získáte oporu k postupné změně vašich každodenních návyků v řízení času

Více informací a přihlášky na: http://www.casoplan.cz/kurzy-time-managementu/prirozeny-time-management/20.2.2017 17:30 – 20:00 – Ochutnávka kurzu „Přirozený time-management“

Zaujalo vás přirozené řízení času? Váháte, jestli se přihlásit na kurz? Vyzkoušejte si ho zdarma!

Přijďte na ukázkový workshop, na kterém si vyzkoušíte, jak díky učení se z vlastních zkušeností řídit čas více v souladu se sebou.

Co vás na ochutnávce kurzu čeká?

● Vyzkoušíte si metodu zkušenostně-reflektivního učení a koučovací přístup. Probíhá to tak, že si zkusíte modelovou situaci (hru) zakončenou ohlédnutím (reflexí), které vám pomůže uvědomit si širší souvislosti toho, jak řídíte svůj čas. Doplněné koučovacími otázkami, díky kterým si ujasníte, co konkrétně potřebujete jinak a jak na to.

● Dozvíte se více o přirozeném řízení času.

● Budete mít prostor zeptat se na to, co Vás zajímá.


 

8., 15., 22.2.2017 9:00 – 17:00 – Akademie facilitace, leadership v komunikaci

Chcete umět vést vaše rozhovory a jednání tak, aby byly konstruktivní, směřovaly jednoduše k cíli a realistickým výstupům? Absolvujte unikátní třídenní Akademii facilitace, a usnadněte komunikaci sobě i ostatním.

Více informací zde: http://www.edutica.cz/kurzy/akademie-facilitace-usnadnujte-rozhovory


 

11. – 12.2.2017 10:00 – 17:00 – Sebekoučink – KARIÉRA

Prožitkový workshop zaměřený na budování naplňující profesní kariéry.

Není náhoda, že některým do cesty přichází úspěch, jistota a druhým pády, pesimismus. Proč se tak děje a na základě čeho si v oblasti kariéry voláme dané situace a prožitky? Jak souvisí otázka životního poslání s úspěšnou a naplňující kariérou? A jak je to s tvrzením, dělej, co tě baví? Odpovědi, motivaci a inspiraci načerpáte během workshopu.

Jisté je, když nalezneme pracovní naplnění vycházející z hloubky naší duše, je to štěstí, je to dar uplatnit naše talenty, které přináší naplnění nejen nám, ale i ostatním.

Více informací naleznete zde: http://www.veronikakovarova.cz/workshopy/


 

26.1.2017 17:00 – 20:00 – Kam míříš?

Workshop, na kterém si ujasníte, kam jste letos došli a kudy chcete jít dál…… to pro to, aby vás všednodenní úkoly, neodvedly od toho, co je pro vás v životě důležité.

Jak workshop probíhá:

Cílem workshopu je, abyste si skutečně ujasnili „co chcete a kam jdete“ a ne abyste se o tom jen učili. Proto pracujeme metodou zážitkové pedagogiky a využíváme koučovacích technik.

 • V praxi to znamená, že vás nezahltíme teorií, ale pomůžeme vám učit se z vašich zkušeností.
 • Odnesete konkrétní poznání uplatnitelné ve vašem životě.
 • Setkáte s kreativními technikami, modelovými situacemi a hrami, drobnými fyzickými aktivitami, rozhovory, ale i tichým přemýšlením. Nebudete sedět v lavici a budete mluvit víc než my :o).

V prostředí našich kurzů je jakýkoliv objev v pořádku. Nikdo Vás nebude hodnotit a v ničem nebudete soutěžit.

Více najdete zde: http://www.casoplan.cz/kurzy-time-managementu/kam-miris/

 


 

19.1.2017 10:00 – 16:00 – Jak efektivně jednat s rodiči

Učitelé se při rozhovorech vedených s rodiči poměrně často dostávají do situací, kdy se nejedná pouze o zdvořilostní konverzaci. Obsah a cíl takových rozhovorů je pestrý a atmosféra, v níž probíhají, nebývá bohužel vždy optimální.

K nejčastěji zmiňovaným bariérám úspěšného vedení efektivního rozhovoru s rodiči nebo zástupci žáků patří nedostatek času, pociťovaný tlak, nebo naopak malý zájem ze strany rodičů, nezvládnuté emoce nebo ohrožení jistoty ohledně vlastních kompetencí, ať osobních či profesních.

V tomto tréninkovém programu vás naučíme, čím začít a čím ukončit profesionálně vedený konstruktivní rozhovor a jak ho strukturovat. Dozvíte se, co platí na rozrušeného nebo rozčileného rodiče, jak se jím nenechat vyvést z míry a čeho se raději vyvarovat. Poznáte rozdíl mezi profesionálním a neprofesionálním jednáním. Seznámíme vás s nástroji a technikami efektivní komunikace a vyzkoušíte si, jak s jejich pomocí dojít v rozhovoru co nejdříve k cíli, aniž byste (alespoň ze své strany) opustili atmosféru klidu, bezpečí a respektu.

Více informací zde: http://www.olchavova.cz/skoleni/terminy-skoleni/jak-efektivne-jednat-s-rodici.html


 

úterý 10.1.2017 v 18:00h – Práce a dobrovolnictví v zahraničí 

Přemýšleli jste někdy o životě v zahraničí? Vyrazit aspoň na pár měsíců nasát atmosféru cizích měst, poznat nové lidi a místa, načerpat zkušenosti a třeba si u toho i něco vydělat? Nemusíte být digitální nomád ani mít do začátku statisíce na bankovním účtě, aby se něco takového stalo skutečností. Možností jak jednoduše začít jsou opravdu stovky. Programy, které vám umožní plný přístup na pracovní trh, agentury zprostředkovávající sezónní práce a nebo portály propojující dobrovolníky a hostitele.

Komu je kurz určen?
Všem, kteří přemýšlí co dělat o prázdninách, po maturitě, státnicích nebo o svém volnu. A je jedno jestli chtějí vyrazit na týden nebo rok. A pokud chcete vyrazit už příští jaro, neváhejte.

Více informací naleznete zde: https://www.naucmese.cz/kurz/prace-a-dobrovolnictvi-v-zahranici

Zobrazování obrázku titulka_prezentace.jpgProjekt provozuje CONSO EMINENS s.r.o. © 2017